DCAC install

Instal.lacions, reformes i manteniments

Extinció d’incendis

Sistema de 6 o 9 litres d’escuma ORFEO:

En la cuina professional d’un restaurant, hotel o càtering tant en la campana extractora com en la zona de cocció, existeix una combinaciço d’altes temperatures i de productes inflamables (principalment olis i greixos), que propicien l’aparició del foc.

Orfeo ha dissenyat un sistema certificat per APPLUS que doma resposta a aquest perill.

Com funciona aquest sistema?

En cas d’incendi, l’agent extintor es llibera quan el fusible tèrmic arriba a una temperatura de 93ºC.

El component líquid permet una extinció ràpida i una immediata refrigeració de la zona, mentre que l’escumós crea una capa uniforme que evita la reactivació del foc.

Agent extintor LK2 per la supresió d’incendis en cuines

L’agent extintor LK-2, és la sol.lució acuosa altament eficaç basada en sals de potasi ideals per focs d’olis de cuines i greixos als conductes, campanes i plenums. No requereix mescles o dissolucions. S’entrega llest per al seu us. Està disponible en diferents tamanys de cilindres (12l i 15l.)

Funcionament

L’agent extintor LK-2, en condicions d’elevada temperatura, reacciona amb els olis en un mecanisme conegut com la saponficació. D’aquesta manera es genera una capa permetent un doble efecte immediat: Per una banda l’efecte de refredament de l’oli i per l’altre, la contenció del foc. l’LK-2 crea una capa protectora sobre l’oli que actua com a aïllant, separant-lo de l’aire i impendint la possible re ignició. És fàcil de netejar amb aigua o vapor així que permet posar-lo en marxa en pocs minuts .

Aplicacions:

LK-2 està especialment dissenyat per extinguir focs de tipus F, és a dir, focs d’olis de cuines, greixos als conductes. També és útil per focs de classe A.

Característiques:

Ph neutre: assegura l’innocuïtat amb els metalls que es troben normalment prop de la cuina.

Senzill de netejar: mitjançant aigua o vapor.

Segur per a les persones: Agent extintor que no llibera vapors tòxics en la descàrrega.

Segur per al medi ambient: és biodegradable pel que no malmet el medi ambient.

Disposem d’una gran varietat de productes contra-incendis. Per a més informació contacti amb nosaltres.