DCAC install

Instal.lacions, reformes i manteniments

Preus estimats


image1
 • image1

 • - 5 circuits pels diferents punts.
 • - 28 endolls
 • - 5 interruptors
 • - 1 creuament
 • - 8 conmutadors
 • - 8 punts de llum
 • - Quadre elèctric per una potencia contractada de 3450 Kw
 • - Bolletins
 • Preu estimat: 2800€ (Inclou material i ma d’obra)


image1
 • image1

 • - 5 circuits pels diferents punts.
 • - 40 endolls
 • - 7 interruptors
 • - 1 creuament
 • - 12 conmutadors
 • - 12 punts de llum
 • - Quadre elèctric per una potencia contractada de 5750 Kw
 • - Bolletins
 • Preu estimat: 3600€ (Inclou material i ma d’obra)


image1
 • image1

 • - Caixa doble aillament pel comptador.
 • - Caixa fusibles.
 • - Cable de 2 x 10 + 10 lliure d’halògens.
 • - Tub de plástic.
 • Preu estimat: 240 Euros (Inclou material i ma d’obra)


image1
 • image1

 • - Tub de coure protegit.
 • - Manguera 5×1,5
 • - Manguera alimentació 3×2’5
 • - Canal 60×30
 • - Escaires de fixació a la paret
 • Preu estimat: : 450 Euros + Preu maquina triada
 • (Inclou material i ma d’obra)